ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ – ГР. КЮСТЕНДИЛ С НАГРАДИ НА БХРА