СДРУЖЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ ГР.КЮСТЕНДИЛ С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВАС, НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ